٢٣
شازده کوچولو گفت: سلام!
دکاندار گفت: سلام!
اين کاسب قرصی می‌فروخت برای رفع تشنگی. هفته‌ای يک بار يکی از آن قرصها را می‌خورند و ديگر تشنه نمی‌شوند.
شازده کوچولو پرسيد: تو چرا از اين قرصها می‌فروشی؟
دکاندار گفت: برای صرفه‌جويی زياد در وقت. کارشناسان حساب کرده‌اند که با خوردن يکی از اين قرصها پنجاه‌وسه دقيقه وقت در هفته صرفه‌جويی می‌شود.
- خوب، آن پنجاه‌وسه دقيقه را صرف چه می‌کنند؟
- صرف هر کاری که بخواهند...
شازده کوچولو با خود گفت: "من اگر پنجاه‌وسه دقيقه وقت زيادی داشتم، خرامان خرامان به چشمه می‌رفتم..."صفحه بعد | صفحه قبل | فهرست

back to home

write a feedback

recommend to your friends